To udsendelser om landsbykirkeorgler

Det er ikke hver dag, man møder folk der samler på kirkeorgler. André Palsgård er en af dem, der gør, men det er ikke en samling, som han holder for sig selv. Han har fået de 7 af dem placeret i Sct. Andreas Kirke i København. Desværre lukker kirken, så samlingen bliver hjemløs.

Anreas Palsgård har orgler hjemme hos sig selv, som man kan høre i udsendelsen, hvor jeg besøger ham.

Medvirkende: André Palsgård.
Sendt på den2radio første gang 11. april2015.
Udsendelsen kan høres her.

For at høre hvad orlgerne i Sct. Andreas Kirke har af klangmuligheder, har jeg lavet en anden udsendelse, hvor en række organister spiller på orglerne.

Medvirkende: Dario Andreella, Willy Egmose, Simone Fought og Karsten Kristensen.
Sendt på den2radio første gang 11. april2015.
Udsendelsen kan høres her.

En stabel matze.

Pesach – en jødisk fest

Det er snart Pesach, og de jøder, der følger traditionerne, har en travl tid. Overrabbiner Jair Melchior har ekstra travlt, da der er mange praktiske ting en rabbiner skal foretage sig for at få styr på, hvad man må spise og rådgive meningheden om, hvad man skal foretage sig, hvis man fx har brugt et forkert krydderi. Samtidig er en rabbiner i dagens Danmark også en ægtefælle, der må tage del i de hjemlige forberedelser.

Trods travlheden stillede Jair Melchior op til et interview med kort varsel, hvor han både for fortæller om pesach ud fra en rabbiners synsvinkel og som en fest, der foregår i hjemmet. Alt er dog ikke en ren fest, for man må ikke spise syrnet brød i en uge, og må klare sig med matze, der nærmest kan sammenlignes med knækbrød. Men det kan også have en betydning.

Medvirkende: Jair Melchior.
Sendt på den2radio første gang 28 marts 2015.
Udsendelsen kan høres her.

Billede: ©www.kocherstock.com (GFDL licens)

Smartphonen og privatlivet

Anette Høyrup, seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk. (c) Forbrugerrådet Tænk

I udsendelsen interviewer jeg seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk Anette Høyrup om de problemer, der kan være med oplysninger, man giver apps til smartphones lov til at hente som fx hvor man bevæger sig hen eller indholdet i ens sms’er. Det er noget, som Forbrugerrådet Tænk arbejder med politisk, men danske politikere prioriterer ikke emnet højt.

Det kan være problematisk, at ens privatliv bliver blotlagt, men hvad hvis det er i professionel sammenhæng det sker? Det kommer udsendelsen også kort ind på.

På udsendelsens hjemmeside kan man se en lille film, der viser, hvad det ville betyde, hvis en bagerjomfru opførte sig som en app.

Medvirkende: Anette Høyrup (seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk).
Sendt på den2radio første gang 27. december 2014.
Udsendelsen kan høres her.

En gammeldags legetøjsforretning

Marysia Granberg i Granberg Legetøj.

Min barndoms legetøjforretninger var tæt pakket med legetøj, og det var en helt særlig oplevelse at gå ind i forretningerne og gå i trange gange med højre reoler og drømme om alt det, man kunne få. De fleste af den slags forretninger har for længst lukket eller blevet opkøbt af en legetøjskæde, hvor alle forretningerne har det samme legetøj. Det er en vandring ind i min barndoms verden at besøge Granberg Legetøj på Frederikssundsvej 140 i Brønshøj, hvor man kan opleve en forretning, der har legetøj fra gulv til loft, og har vist tusindvis af forskellige slags legetøj i butikken. I udsendelsen viser Marysia Granberg rundt og taler om legetøjet, hvad der er vigtigt ved legetøj og hvordan generationer kan mødes.

Medvirkende: Marysia Granberg.
Sendt på den2radio første gang 20 december 2014.
Udsendelsen kan høres her

Metalarbejde

Det er ok at være den man er – 2

I den anden udsendelse om HKI bliver der fortalt om HKI’s produktion og om en møbelsnedkerlærling, der er faglig ambitiøs. Han er samtidig taknemmelig for, at han har fået muligheden for sin uddannelse.

Målet med uddannelse hos HKI er beskæftigelse, og som et vellykket eksempel besøger jeg virksomheden Rotrex A/S, der har ansat en medarbejder, der er uddannet hos HKI. Jeg taler med medarbejderen og den daglige leder af Rotrex A/S. Rotrex A/S er en mindre virksomhed, der ikke taler om CSR (corporate social responsibility) men om, at der skal være plads til alle. Medarbejderens værkstedsmester hos HKI fortæller om uddannelsen, og hvad en god lærling er.

Medvirkende: H.C. Jacobsen (administrerende direktør for HKI), Caroline Henriques (chef for HKI’s interne virksomhedscenter), Carsten (møbelsnedkerlærling), Allan Hansen (Operations Director, Rotrex A/S), Jacob Raun Olsen (ansat hos Rotrex A/S), Kim S. Rasmussen, (værkstedsmester, HKI )
Varighed: 57 minutter.
Sendt på den2radio første gang 11. oktober 2014.
Udsendelsen kan høres her.

HKI

Det er ok at være den man er – 1

Egentlig ville jeg blot finde nogen, der kunne sige noget om reparation til udsendelsen ”Hvorfor reparerer vi ikke mere”, og fandt i den forbindelse Hans Knudsen Instituttet eller HKI, som de kalder sig. Det viste sig, at være så interessant sted, at jeg opgave reparationsvinklen og koncentrerede mig om HKI’s arbejde, som vil blive fremstillet i to udsendelser.

HKI hjælper personer med fysiske, psykiske og sociale barrierer med at komme ind på arbejdsmarkedet. Det sker bl.a. gennem afklaring, uddannelse og beskæftigelse, og i udsendelserne optræder såvel medarbejdere og borgere, der fortæller såvel overordnet og praktisk om disse forhold.

Den første udsendelse beskæftiger sig særligt med lærlingeuddannelsen, der giver mulighed for, at personer, der ikke passer let til en almindelig læreplads får en mulighed. Noget interessant er, at lærlingene fra HKI klarer sig bedre karaktermæssigt og med hensyn til gennemførelsesprocent end lærlinge gør generelt, så måske skulle man lære af HKI for at give flere unge en uddannelse.

HKI har en vision, der hedder ”Alle har ret til et arbejde”. Det kan jo godt lyde som et ekko af en politisk retorik, hvor det betyder, at alle har pligt til at forsørge sig selv, men hos HKI er det en del mere nuanceret.

Medvirkende: H.C. Jacobsen (administrerende direktør for HKI), Caroline Henriques (chef for HKI’s interne virksomhedscenter), Dion (caterelev) og Lise (kontorelev)
Varighed: 41 minutter.
Sendt på den2radio første gang 4. oktober 2014.
Udsendelsen kan høres her.

Vestvoldens natur

Vestvolden

Vestvolden ved Frederikssundsvej i Husum. (c) Henrik Morell

Vestvolden er interessant ud fra en historisk synsvinkel. Som led i forsvaret af København blev der i 1888 til 1892 anlagt et 13-14 km langt voldanlæg med to volde med en voldgrav imellem, og det blev en del af Københavns befæstning. Militære anlæg rører man jo ikke lige ved bare fordi, der skal bygges huse og veje, og efter 2. Verdenskrig lå der stadig et stort grønt område, der er på størrelsen med halvdelen af Dyrehaven. Vestvolden er siden blevet fredet, og har nu betydning til at belyse tidligere tiders militære tænkning. Men samtidig har det en stor betydning som en grøn kile, der løber fra Utterslev Mose og ned til Køge Bugt, og skaber forbindelse mellem de naturområder der ligger der. Det er også i sig selv levested for mange fugle, insekter, fisk, padder, flagermus og andre pattedyr samt planter og svampe.

I udsendelsen har jeg fået biologen Paul Maslen fra Københavns Kommune til at fortælle om naturen på Vestvolden og de overvejelser man gør sig om naturpleje, når der både skal tages hensyn til bevarelsen af de kulturhistoriske minder, naturen samtidig med, at der er mulighed for at bruge Vestvolden som et rekreativt område.

Medvirkende: Paul Maslen
Varighed: 54 minutter
Sendt første gang på den2radio den 9. august 2014.

Udsendelsen kan høres her

Reparationscafeen i Saxogade på Vesterbro i København

Hvorfor reparerer vi ikke mere?

I udsendelsen undersøger jeg, hvorfor folk ikke reparerer mere.

Økonomi spiller ofte en rolle, så jeg spørger forbrugerøkonom Ann Lehmann Ericsen fra Nordea, hvordan man kan se på det rent privatøkonomisk. Hun kommer også ind på, at man kan se på det miljømæssigt og forskellige andre sider, der kan begrænse reparationer.

Ann Lehmann Erichsen

Forbrugerøkonom i Nordea Ann Lehmann Ericsen. Foto: Nordea Bank. Licens: Creative Commons /a>.


Varmelegeme til vaskemaskine

I udsendelsen illustreres det miljømæssige aspekt ved udskiftningen af et varmelegeme i en vaskemaskine. Alternativet til at skifte den del ud, der er vist på billedet, var at kassere hele vaskemaskinen og købe en ny.


Nogen der må have forstand på reparationer er erfarne reparatører, der står med reparationerne til dagligt, og hører kundernes reaktion. I udsendelsen taler jeg med Finn Ejersbo fra København & Omegns Hvidevareservice, der fortæller om, hvad det koster at få repareret hvidevare, og hvordan folk tit vælger at købe nyt frem for at reparere det gamle. Bjarne Würtz fra Würtz Radio & Tv ApS kan med sine næsten 50 år i reparationsbranchen fortælle om hvordan muligheden for at reparere har udviklet sig, og bl.a. fortælle om forskellen på at få reservedele nu og tidligere. I udsendelsen kommer det mange gange frem, at man skal betale et undersøgelsesgebyr for at få sine ting vurderet, men det skal man ikke hos Bjarne Würtz.
Knud Anker Iversen, leder af Miljø- og Energicenteret i Høje-Taastrup

Knud Anker Iversen, leder af Miljø- og Energicenteret i Høje-Taastrup


Næsten alle jeg har talt nævner miljøet, og der bliver også fra nogens side nævnt, at vi lever i et brug og smid væk samfund. I Miljø- og Energicentret i Høje Taastrup har de et reparationsværksted, der blev etableret som et sted, hvor man kan komme med ting, der ellers ville blive smidt ud. Knud Anker Iversen, der er leder af værkstedet, fortæller om værkstedet og hvad han mener man samfundsmæssigt burde gøre for at arbejde for, at vi ikke smider væk. Reparationsværkstedet reparerer næsten alt, siger de, og en af de ting de reparerer, er symaskiner. John, der står for den afdeling, fortæller om, hvad man kan få lavet og om det med at købe ”et godt mærke” for at få noget, der kan repareret.
John der ordner symaskiner i Reparationsværkstedet.

John der ordner symaskiner i Reparationsværkstedet.


Et af de problemer man kan støde ind i, når man gerne vil have noget repareret er, at tingene ikke er lavet til at blive repareret. Det kan fx være, at delene ikke er lavet til at blive skilt ad, når de først er samlet. Man kan kalde det et spørgsmål om tingene er reparationsegnet. Forbrugerrådet Tænk laver test af en masse produkter, men har ikke reparationsegnethed med i deres test. Jeg spørger Rasmus Partsch om, hvorfor det ikke er med i Forbrugerrådet Tænks test. Rasmus Partsch er projektleder og sørger for, at der bliver lavet test af bl.a. køkkenmaskiner, vaskemaskiner og smartphones, og han kan fortælle nogle årsager til, at det ikke er med, og hvad forbrugerne kan gøre, hvis de gerne vil have det med.

I den senere tid er der kommet et alternativ til de professionelle reparationsmuligheder i form af reparationscafeer. Det er steder, hvor fixere laver reparationer gratis for folk, der kommer med deres produkter. Det kommer der selvfølgelig reparerede produkter ud af, men cafeen er samtidig også et sted, hvor man kan møde nogle andre mennesker. I udsendelsen besøger jeg reparationscafeen i Saxogade på Vesterbro i København, hvor jeg taler med fixere og kunder om reparationer.

Medvirkende: Anja (medarrangør af reparationscafe), Finn Ejersbo (hvidevarereparatør i København & Omegns Hvidevareservice), Ann Lehmann Ericsen (Forbrugerøkonom i Nordea), John (symaskinereparatør i Reparationsværkstedet), Knud Anker Iversen (leder af Miljø- og Energicenteret i Høje-Taastrup), Lasse (kunde i reparationscafe), Liselle fixer i reparationscafe), Rasmus Partch (projektleder i Forbrugerrådet Tænk), Tillie (fixer i reparationscafe), Bjarne Würtz (elektronikreparatør i Würtz Radio & Tv ApS)
Varighed: 59 minutter
Sendt på den2radio første gang 28. juni 2014.
Udsendelsen kan høres her

Hvor andet ikke er nævnt, er fotos taget af Henrik Morell.

Klokkefrø

Strandtudser og klokkefrøer

I programmet ” Zoologisk Have og den danske natur” er jeg på besøg i Københavns Zoo, hvor dyrepasser Lene Vestergren Rasmussen fortæller om arbejdet med strandtudse og klokkefrø.

Strandtudser og klokkefrøer er truede i Danmark, og Københavns Zoo hjælper med at få flere dyr til de steder, hvor de i forvejen findes. Det sker i et samarbejde med  konsulentfirmaet Amphi Consult, der bl.a. laver naturbevarelse.

Strandtudse

Strandtudse i Københavns Zoo, som publikum kan se.Foto: Henrik Morell.

Meget af arbejdet foregår bag lukkede døre, hvor der er store kar med æg og haletudser. Der er dog også steder i Københavns Zoo, hvor man kan se dyrene, men man skal se godt efter i burene. I udsendelsen bliver der fortalt om udviklingen fra æg til voksen, og hvordan det er at sætte dyr ud i naturen.

Medvirkende: Lene Vestergren Rasmussen
Øvrige optagelser: Gerardo Obando Calderón (strandtudsens kvækken)
Varighed: 42 minutter
Sendt på den2radio første gang 31. maj 2014.
Udsendelsen kan høres her:

Billdet øverst viser en klokkefrø. Foto: Marek Szczepanek (GNU Free Documentation License)

Dørgreb af messing. Spidsen af dørgrebet er drejet ind mod døren.

Kærlighed til gamle døre

Udsendelsen “Kærlighed til gamle døre” er en reportage fra genbyg.dk, der er en genbrugstømmerhandel på Amager.

Jeg havde planlagt, at udsendelsen mest skulle handle om genbrug ud fra en miljømæssig vinkel, men fortællingen, jeg fik med hjem fra genbyg.dk, handlede nok som meget om, hvordan man skaber boliger med et særligt udtryk ved at bruge genbrugsmaterialer. Det kan enten være ved at bruge bygningsdele, der passer tidsmæssigt i gamle boliger eller ved at bygge nyt, hvor det gamle giver en særlig karakter.

Væg lavet af gamle bræddermed forskellige farver.

Brug af genbrugsmaterialer til at lave et særligt udtryk. (c) genbyg.dk.


I udsendelsen starter Tom Jørgensen, der er indkøbschef og medejer af genbyg.dk, med at vise rundt og fortælle om døre, vinduer og tømmer. Det kan jo være interessant nok, hvis man står og skal bruge den slags, men fordi der er tale om genbrug, så er der også en historie bag varerne.

Jannick Wamberg fortæller om, hvordan de skal fotografere alle varer og snedkerlærling Kristoffer Van fortæller om, hvordan genbyg.dk laver møbler af genbrugsmaterialer.

De små varer som dørgreb og låse tager Pauline Ringsted sig af. Hun fortæller om bl.a. om dørgreb, som vist på billedet, der er tegnet af den danske arkitekt Kay Fisker.

Medvirkende: Tom Jørgensen, Jannick Wamberg, Kristoffer Van ohttp://henrikmorell.dk/wp-admin/options-permalink.phpg Pauline Ringsted
Varighed: 21 minutter
Sendt på den2radio første gang 26. april 2014.
Udsendelsen kan høres her.